pdf格式下载
分享到:
[1]刘明艳,王秀兰,冯仲科,等. 基于主成分分析法老秃顶子自然保护区森林蓄积量遥感估测[J].中南林业科技大学学报自然科学版,2017,(10):80-83.[doi:10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.10.013]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2017,(10):80-83.[doi:10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.10.013]
点击复制

 基于主成分分析法老秃顶子自然保护区森林蓄积量遥感估测

更新日期/Last Update: