pdf格式下载
分享到:
[1]武燕奇,郭素娟. 5 个板栗品种(系)对持续干旱胁迫和复水的生理响应[J].中南林业科技大学学报自然科学版,2017,(10):67-74.[doi:10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.10.011]
 [J].Journal of Central South University of Forestry & Technology,2017,(10):67-74.[doi:10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.10.011]
点击复制

 5 个板栗品种(系)对持续干旱胁迫和复水的生理响应

更新日期/Last Update: